Pro rodiče

4. února 2012 v 23:37

Kdo vede náš oddíl

 • mladí lidé, kteří dobrovolně pracují s dětmi
 • prošli skautským oddílem
 • byli vybráni na základě zkušeností
 • absolvovali kurzy potřebné k vedení dětí
 • dospělí vedoucí mají akreditaci od ministerstva školství a absolvovaný zdravotnický kurz

Družiny

 • V našem oddíle máme 2 družiny dívek ve věku 10-15 let: Kosatky a Medúzky
 • Ty vedou rádkyně, které připravují pestrý program pro ostatní holky družiny. V každé družině je okolo 8 dětí.
 • Starší skautky patří také do družiny Venuší

Schůzky

 • Oddílové schůzky se konají vždy první pátek v měsíci. Vede je vedení oddílu, které má potřebné kurzy pro práci s dětmi. Tato schůzka se týká celého oddílu a všichni členové na ni chodí v kroji.
 • Družinové schůzky se konají v předem domluvený den v týdnu. Tyto schůzky vedou rádkyně družiny. S programem schůzek je vždy vedení oddílu seznámeno. Každá družina má program připraven odděleně (děti mají větší možnost rozvíjet se a zapojit do kolektivu).
 • Všechny schůzky probíhají na klubovně Arnošta Vršky v parku, v jiném případě jsou děti vždy včas informovány.

Výpravy

 • Družinové výpravy se dvakrát za rok, po dobu zpravidla jednoho dne. Obě družiny mají vlastní program. Vedou je rádkyně s doprovodem vedení a program výpravy je vždy předem schválen vedením oddílu.
 • Oddílové výpravy se konají zpravidla jednou za dva měsíce. Výpravy se účastní celý oddíl. Vede je vedení oddílu a jedná se o vícedenní či jednodenní výpravy do jiného města.
 • Akce Venuší bývají dle domluvy jednou za 2 - 3 měsíce, vede je vedení oddílu. Tyto akce jsou pro starší členky oddílu a jedná se o netradiční zpestření skautského roku.

 • Akce střediska se uskutečňují během roku. Pořádá je středisko Vyškov nebo organizační jednotky Junáka. Těchto akcí se většinou účastní celý oddíl nebo vybraní jednostlivci. Jedná se o soutěže, charitativní sbírky, závody...
 • Vzdělávací kurzy - účastní se vybraní jedinci, kteří se chtějí podílet na vedení oddílu.

Tábor

 • Je vyvrcholením skautského roku a nejdůležitější akcí oddílu.
 • Účast na táboře je pro nás samozřejmost a pokud by se Vaše dcera nemohla tábora zúčastnit, je potřeba nás o tom co nejdříve informovat.
 • Na tábor se děti dopravují na kole, které je proto nezbytné a podmínkou.
 • Tábor,který si stavíme každý rok samy, se koná v přírodě. (na stavbě tábora se podílí vedení všech oddílů + Venuše)
 • Již několikátým rokem si na táboře vaříme a nakupujeme samy.
 • Účast na táboře bývá také z jistých důvodů podmíněna splněním daných kriterií během roku (absolvovat min. 1 vícedenní akci a 3 další akce oddílu (vyjma schůzek), vlastnit kroj
 • >>Seznam doporučených věcí na tábor zde<<

!Omluvy!

 • Je nezbytné, aby se děti (nebo jejich rodiče) omlouvali přímo vedení (vedení oddílu, rádcové družin), pokud nemohou přijít na výpravu či schůzku.
 • důležité je omlouvat VČAS. to znamená min. týden předem (v pátek či víkend před)
 • Pokud se neomluví, nevíme vy ani my, kde je a co dělá.
 • Vznikají nečekané náklady na akce počítané s jistým počtem dětí a odskáčou to vždy ti, kteří se řádně omlouvají nebo na akce chodí.
 • Budoucí akce se skautky dozví vždy na schůzkách, lze jej také nalézt na našich stránkách a v pravidelných mailech od nás.
 • Bližší informace ke každé akci se děti dozví vždy nejpozději týden před akcí na schůzce a také na našich stránkách.
 • Občas bývají kratší informace poslány tzv. družinovým pavoukem (sms), který má zavedena každá družina zvlášť.

Vybavení

Věci na schůzku
 • Kroužkový deník ( formát A5) na zapisování informací a čisté papíry na hraní her
 • Psací potřeby
 • Šátek na hraní her
 • Uzlovačka - cca 2m dlouhá šňůra na hraní her či vázání uzlů
 • Skautská stezka, nováček (dostane od vedení oddílu)
 • Sacculus - karetní hra ke stezce (dostane po splnění nováčkovky)
 • KPZ (krabička poslední záchrany) - malá krabička do níž patří svíčka, zápalky a škrtátko, březová kůra,papír,tužka,křída,jehla a niť,špendlík zavírací a obyčejný,knoflíky,polštářkové náplasti,různě velké hřebíky,slabý drát,provázek,gumička,drobné na telefon,poštovní známka,lísteček s tísňovými telefonními čísly,adresa a telefonní čísla na rodiče
 • Na oddílovou schůzku vždy kroj.

Na výpravu
 • Pevná obuv nad kotníky
 • Pláštěnka
 • Nůž
 • Věci na schůzku
 • Náhradní ponožky
 • Jídlo a pití (alespoň 1litr)
 • Ostatní věci bývají upřesněny před výpravou
 • Pokud se jede na více dní : karimatka, spacák, ešus, hygienické potřeby, příbor, baterka, přezůvky,...
 • Vše musí být zabaleno v jednom batohu (krosně). Často se musí jít delší dobu s krosnou a vše mimo batoh zpolamuje a ztěžuje chůzi.

Kroj

 • Je nezbytnou součástí každé skautky, který aktuálně stojí okolo 500Kč.
 • Mezi součásti kroje patří šátek, turbánek a šňůrka
 • Kroj byste měli pořídit do prvního tábora
 • Šátek dostane poté co splní nováčkovskou zkoušku
 • Odborky, odznaky a jiné nášivky dostane po splnění daných podmínek pro každou nášivku (ty kupuje vedení z ročního poplatku do oddílu)
 • Kroje objednáváme hromadně v oddíle, ale každý si jej může koupit sám ve skautské prodejně trvá-li na tom.
 • >> VELIKOSTNÍ TABULKA a KAM CO NAŠÍT ZDE<<
 • Každá nášivka na kroji má své místo a to se podle krojového řádu musí dodžet. Mezera mezi nimi by měla být okolo 1cm, aby kroj vypadal spořádaně. Nevíte-li si s našitím nášivky rady, stačí se obrátit na kteréhokoliv vedoucího.

Kolik to vše stojí

 • Registrační poplatek je nutné uhradit jednou ročně ve výši kolem 700Kč. Z těchto peněz se část odvádí vyšším organizačním jednotkám a část zůstává středisku Vyškov na náklady spojené s chodem klubovny.
 • Tábor je nejnáročnější akcí a účastnické poplatky nikdy nepokryjí veškeré náklady na akci. Orientačně se cena pohybuje okolo 2800Kč.
 • Pokud do jednoho střediska chodí více sourozenců mladších 18 let, platí plnou částku registrace a tábora pouze nejstarší z nich. Zbylým dětem je registrační poplatek a cena tábora většinou snížena na polovinu.
 • Před akcemi se vybírá účastnický poplatek (doprava, strava, vstupné), který se liší v závislosti na nákladech a délce akce.
 • Jsme nezisková organizace a z vybraných peněz se hradí pouze náklady na chod oddílu. Proto ročně vybírá náš oddíl navíc ještě 200Kč (20Kč na měsíc), ze kterých hradí výdaje oddílu (výtvarné potřeby, součásti ke kroji, různé ceny a upomínkové předměty)
 • Všichni členové střediska Vyškov, stejně tak jako většina dalších členů Junáka, pracuje pro děti zcela bez nároku na jakékoliv finanční ohodnocení.

Skautské vzdělání


Existuje nespočet kurzů, které nám pomáhají docílit jakéhosi "skautského vzdělaní".

Rádcovský kurz
Je určen pro budoucí a i stávající rádce skautské družiny. Zde získávají informace o zdravovědě, bezpečnosti na akcích, jak vést a připravovat správně program v družině. Naše středisko pořádá každoročně jeden takový kurz pod názvem VRK - Vyškovský rádcovský kurz. (v ČR jich je samozřejmě více)

Čekatelský lesní kurz
Dalším typem kurzu je ČLK - čekatelský lesní kurz. Ten je určen pro starší členy skautských oddílů, kteří se podílejí na chodu celého oddílu, tedy oddíloví rádcové. Celý kurz je většinou rozdělen do tří částí. Víkendová část před letními prázdninami - tato část je zaměřena na seznámení všech účastníků, dále se zde seznamují s úkoly, které musí splnit, aby úspěšně absolvovali kurz a samozřejmě si užijí mnoho zábavy. Letní část - má většinou 10 - 14 dní a je koncipována jako klasický tábor se zaměřením na vzdělávání. Dozvídáme se něco podrobněji o zdravovědě, metodice, historii skautingu, právní stránce Junáka a mnoho dalšího. Nechybí zde i velkolepé hry, aktivity, které by jsme jinde nezažili a zážitky jsou tak silné, že nám často vydrží celý život. Víkendová část po letních prázdninách - je poslední částí ČLK, kde čekatelé (účastníci kurzu) skládají čekatelské zkoušky. Při jejich úspěšném složení si domů, krom úžasných zážitků a nových zkušeností, odvážejí i dekret a čekatelský odznak a tím jsou oprávněni podílet se na vedení oddílu.

Vůdcovský lesní kurz
Tato část "skautského vzdělání" je určena pro činovníky, kteří se podílejí na chodu celého oddílu a mají zájem třeba jednou skautský oddíl sami převzít a stát se jeho vůdcem. Je to taková vysoká škola pro aktivní členy Junáka. Kurz je podobně rozdělen jako ČLK, tedy do tří částí: víkendová před letními prázdninami, letní (táborová) část a podzimní část. Opět je zakončen zkouškami - při jejich úspěšném absolvování získává činovník oprávnění vést oddíl, ale třeba i skautský tábor. Frekventati si prohlubují znalosti nabyté z čekatelských kurzů a učí se vše, co potřebují k tomu, aby vedli úspěšný skautský oddíl.

kurz Zdravotník Zotavovacích Akcí
Je pořádán naším střediskem zpravidla jednou za 2 roky. Držitel tohoto osvědčení je oprávněn účastnit se táborů, škol v přírodě a ostatních vícedenních akcí jako zdravotník a zajišťovat tak zdraví dětí. Je určen pro členy střediska starších 18let a občas je zpřístupněn i pro zájemce z okolí. Zkoušky se skládají z KPR (resuscitace zraněného v bezvědomí), základů anatomie, ošetření zranění a první pomoci při nehodě, ze znalostí hygienyckých nároků na akcích a příslušných práv a povinností zdravotníka. Toto osvědčení dostává absolvent na 4 roky a tudíž je nutno jej obnovovat.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama